Over de BVK

De Belgische Vereniging voor Kindergeneeskunde een wetenschappelijke vereniging zonder winstoogmerk is met als missie en sociaal doel het bevorderen van de gezondheid van het kind, het verspreiden van wetenschappelijke kennis bij de artsen en het grote publiek en het bevorderen van onderzoek in het domein van de kindergeneeskunde. De VZW is tevens de wetenschappelijke vereniging voor de artsen die zich bezighouden met de gezondheid van het kind.

 

Dagelijks bestuur

Prof. Dr. Anne Malfroot
Afdelingshoofd Kindergeneeskunde
UZ Brussel
Voorzitter - Présidente

Prof. Dr. Gunnar Buyse
Diensthoofd Kindergeneeskunde
UZ Leuven & KU Leuven
Voorzitter Jaarlijks Congres 2019 - Président Congrès Annuel 2019

Prof. Christiane Vermylen
Diensthoofd Kindergeneeskunde
Cliniques Universitaires St Luc
Ondervoorzitter - Vice Présidente

Dr. Marc Raes
Medisch diensthoofd kinder- en jeugdgeneeskunde, 
Jessa ziekenhuis Hasselt
Consulent pediatrische allergologie, UZ Gasthuisberg, KULeuven
Secretaris - Secrétaire

Prof. Dr. Daniel De Wolf
Diensthoofd Kindercardiologie
UZ Gent
Penningmeester - Trésorier

Prof. Dr. Philippe Lepage
Eenheid Infectiologie
HUDERF - ULB
Past President 

Prof. Samy Cadranel
Professeur émérite
HUDERF - ULB
Partenariaat BJP – Partenariat BJP

 

Raad van bestuur

Nederlandstalige leden

Prof. Dr. ALLEGAERT Karel
Dr. BECKERS Dominique
Prof. Dr. BUYSE Gunnar
Dr. COOLS Filip
Dr. DE GUCHTENAERE Ann
Dr. DEMEIRLEIR Linda
Dr. DERONNE Nadine
Prof. Dr. EBO Didier

Prof. Dr. GEWILLIG Marc
Dr. GIELEN-SNOEYS Marie-Laure
Prof. Dr. HACHIMI IDRISSI Said
Prof. Dr. HAERYNCK Filomeen
Prof. Dr. HAUSER Bruno
Prof. Dr. HOFFMAN Ilse
Prof. Dr. LEMOYNE Sabine
Dr. MATTHYSSENS Lucas

Prof. Dr. UYTTEBROECK Anne
Prof. Dr. VAN DAELE Sabine
Dr. VAN GYSEL Dirk
Prof. Dr. VANDENPLAS Yvan
Prof. Dr. VANDEWALLE Johan
Prof. Dr. VERHULST Stijn
Prof. Dr. WOJCIECHOWSKI Marek

Franstalige leden

Dr. ALEXANDER Marc
Dr. BERNIER Vincent
Prof. Dr. BIARENT Dominique
Dr. DESPRECHINS Brigitte
Dr. GOETGHEBUER Tessa
Dr. GOFFIN Laurence 
Dr. HANSSENS Laurence

Prof. Dr. LANGHENDRIES Jean-Paul
Prof. Dr. MISSON Jean-Paul
Prof. Dr. PHILIPPET Pierre
Prof. Dr. SEGHAYE Marie-Christine
Prof. Dr. SMEESTERS Pierre
Prof. Dr. SMETS Françoise
Prof. Dr. TUERLINCKX David