Algemene informatie

Beste ouders, geachte collega's,

De Belgische Vereniging voor Kindergeneeskunde – Société Belge de Pédiatrie (BVK-SBP) is een eerbiedwaardige dame die kan bogen op een lange traditie. Volgens  de archieven werd zij opgericht in 1923 met als doel de artsen samen te brengen die zich bezighouden met alle aspecten van de gezondheid van het kind.  Wij zijn in de eerste plaats een wetenschappelijke vereniging die alle medische en sociale aspecten van het kind, de adolescent en hun families behartigt. Bijna 100 jaar later blijft deze opdracht voor onze vereniging nog steeds bijzonder actueel. Een lidmaatschap van alle gevestigde  kinderartsen en elke assistent in opleiding kindergeneeskunde kan de verdere uitbouw en uitstraling van onze vereniging verder optimaliseren en moderniseren. We blijven via meerdere initiatieven de belangrijkste wetenschappelijke spreekbuis op nationaal niveau niet enkel naar de eigen discipline toe, maar evenzeer naar andere professionelen en zorgverleners, de overheid, naar onze patiënten en hun families alsook naar het bredere publiek.

 

Het Tijdschrift van de Belgische kinderarts is het officiële tijdschrift van de BVK-SBP en kent een lange traditie. Het eerste volume van de Acta Paediatrica Belgica verscheen in 1946-47, en na enkele naamwijzigingen kreeg het Tijdschrift in 2007 zijn huidige vorm als JPB-TBK (Journal du Pédiatre Belge – Tijdschrift van de Belgische Kinderarts).  In 2016 onderging de vormgeving een aanpassing en werd de naam vertaald naar het Engels als “Belgian Journal of Paediatrics”, afgekort BJP, met een nieuw ISSN-nummer. Sedert 2015 zijn alle nummers elektronisch beschikbaar op deze website. Het Tijdschrift stelt zich ter beschikking als forum voor wetenschappelijke bijdragen van eigen bodem en kan voor jonge wetenschappers en clinici een springplank en steun zijn op hun weg naar de wereld van de internationale medische literatuur.

Een belangrijke rol van onze Vereniging is het steunen van het wetenschappelijk onderzoek in de kindergeneeskunde:  sedert 2014 worden jaarlijks wetenschappelijke prijzen uitgereikt die alternerend hetzij een project steunen (waarde 20.000€) hetzij een waardevol gepubliceerd werk met een prijs erkennen (waarde 2 maal 10.000€). Het reglement van deze prijzen is terug te vinden op deze website.

 

Leden van onze Vereniging hebben gratis toegang tot de module Cebam, een digitale medische bibliotheek, die volledige toegang biedt  tot wetenschappelijke bronnen van zeer hoge kwaliteit, waaronder de “big five” (New England Journal of Medicine, Lancet, BMJ, JAMA en Annals of Internal Medicine), de belangrijke internationale pediatrische tijdschriften (Pediatrics, Journal of Pediatrics, Pediatric Infectious Disease Journal, JAMA Pediatrics, Pediatric Research,..), de  Cochrane Library en Guidelines en digitale boeken van de EBM.

 

Onze website staat ten dienste van de Belgische kinderartsen en assistenten kindergeneeskunde. De site laat toe snel allerlei boeiende en interessante wetenschappelijke informatie terug te vinden, maar tevens nieuws te krijgen over en vanuit de verschillende geledingen van de Belgische pediatrie zoals de Belgische Academie Kindergeneeskunde en het College Pediatrie. Verder zijn er nuttige links met andere verenigingen zoals de Vlaamse Vereniging voor Kindergeneeskunde (VVK) en de Groupement Belge des Pédiatres  Francophones (GBPF),  met de Belgian Paediatric Clinical Research Network (BPCRN) en met Kind en Gezin en ONE, met de Belgische associatie van Pediatrische Chirurgen (BELAPS).

Wij  doen een vernieuwde oproep naar alle pediatrische subspecialteiten, de opleidingscentra en andere doelgroepen om hun wetenschappelijke initiatieven via de website van BVK te communiceren. Subspecialistische richtlijnen en adviezen, state-of –the-arts, key artikels en andere specifieke wetenschappelijke informatie kunnen via de website gebundeld en breed verspreid worden

 

Wij sterven ernaar het grootste, het gemakkelijkste en het meest aantrekkelijke forum van en voor alle Belgische kinderartsen en ASO’s kindergeneeskunde te zijn.