Vacature afdelingshoofd Kindergeneeskunde/hoofd Emma Kinderziekenhuis Amsterdam UMC

Amsterdam UMC zoekt een afdelingshoofd Kindergeneeskunde/hoofd Emma Kinderziekenhuis


Het Emma Kinderziekenhuis bestaat uit 3 medisch-specialistische afdelingen (Kindergeneeskunde
(inclusief Kinderneurologie), Kinderchirurgie, en Kinder- en Jeugdpsychiatrie) met 140 medisch
specialisten, 75 arts-assistenten en ruim 1000 medewerkers in totaal. Vanaf 2022 is alle zorg voor
kinderen geconcentreerd op locatie AMC op 6 klinische afdelingen. De poliklinische zorg is beoogd te
fuseren op AMC locatie in 2022. De afdeling Kindergeneeskunde bestaat uit 14 specialismen en heeft
24 hoogleraren aan zich verbonden. Het onderwijs is verenigd in het O-netwerk, waarbij
interprofessioneel onderwijs het leidende principe is. Kindergeneeskunde is hofleverancier van het
onderwijs voor de geneeskunde opleidingen van VU en UvA. De opleiding kindergeneeskunde is sinds
2020 gefuseerd.
Soma en Psyche zijn in het hele kinderziekenhuis nauw verbonden, waarbij de nadruk wordt gelegd
op integrale zorg voor kind en gezin. Met meer dan 200 promovendi binnen alle
onderzoeksinstituten van Amsterdam UMC en door vele verbindingen met vermaarde
wetenschappelijke instituten wereldwijd, behoort het wetenschappelijk onderzoek van het Emma
Kinderziekenhuis tot de top van Europa. Ons sociaal-maatschappelijk hart blijkt onder andere uit het
officiële samenwerkingsverband met het St Elizabeth Children’s Hospital in Blantyre, Malawi, waar
zorg, onderwijs en onderzoek worden verenigd. Officiële samenwerkingsverbanden (academische
werkplaatsen) bestaan met tal van instellingen in de regio en nationaal, waaronder Levvel met ruim
30 klinische kinderpsychiatrische patiënten gehuisvest elders in het AMC gebouw. Het afdelingshoofd
draagt ook de verantwoordelijkheid voor de kindergeneeskundige zorg op Bonaire. Vanuit de
opleiding zijn nauwe banden met Curaçao en Suriname.
Diversiteit en inclusiviteit zijn nadrukkelijk speerpunten van het Emma.
Informatie betreffende de vrijkomende functie kan worden ingewonnen bij het huidige hoofd van
het Emma Kinderziekenhuis, Hans van Goudoever (h.vangoudoever@amsterdamumc.nl) en
Christianne de Groot (cj.degroot@amsterdamumc.nl), voorzitter sollicitatiecommissie). Inschaling
van de functie is volgens de CAO-NFU. De sollicitatieprocedure is open tot 24 december, uw brief
kan worden gestuurd aan Karina Kiljan, k.kiljan@amsterdamumc.nl