Vacature Academisch Centrum voor Epileptologie en het Centrum voor Neurologische Leerstoornissen - Nederland

Kempenhaeghe is het Academisch Centrum voor Epileptologie en het Centrum voor Neurologische Leerstoornissen in Nederland. Onze tertiaire zorg leveren we vanuit een interdisciplinaire visie aan kinderen die elders onvoldoende passende zorg vinden. Kempenhaeghe biedt een unieke combinatie tussen epilepsie en neurologisch bepaalde leer-en ontwikkelingsstoornissen en heeft de ambitie om beide centra optimaal aan elkaar te verbinden. Deze unieke combinatie binnen Kempenhaeghe biedt een uitgelezen mogelijkheid voor een kinderneuroloog om vanuit een duo-aanstelling binnen beide centra niches te ontwikkelen. Binnen ACE diagnosticeer, begeleid en behandel je kinderen met epilepsie die meestal al een intensief traject in een ander ziekenhuis hebben doorlopen. Je bent bereid om voor deze kinderen stappen verder te gaan.