INFANTIEL HEMANGIOOM, WAT IS HET?

De huidvlek die vaak aardbeivlek genoemd wordt omwille van het reliëf en de kleur, is het gevolg van de groei van bloedvaatjes in de huid. Dat is het geval bij de meeste infantiele hemangiomen. Sommige hemangiomen doen zich voor in de vorm van een zachte massa onder de huid met een huid- of blauwige kleur. Andere hemangiomen vertonen beide karakteristieken.

3 tot 10 % van de baby’s jonger dan een jaar kunnen met een of meerdere hemangiomen kampen.

RISICOFACTOREN

Het risico op infantiele hemangiomen is groter bij risicokinderen.

88 % van de infantiele hemangiomen is onschuldig en vereist geen consultatie bij een arts-specialist voor een eventuele behandeling. Als u denkt dat uw kind een infantiel hematoom heeft, dan moet u dat bij de eerste gelegenheid zeggen aan de huisarts of de kinderarts. Indien nodig zal de arts het advies inwinnen van een ziekenhuisarts (dermatoloog, dermatoloog-kinderarts, oftalmoloog, radioloog)

 

WAAROM MOET U EEN ARTS RAADPLEGEN?

U moet een arts raadplegen omdat het belangrijk is dat de diagnose zo vroeg mogelijk gesteld wordt om de eventuele behandeling zo snel mogelijk te kunnen opstarten. Hemangiomen kunnen gediagnosticeerd worden met behulp van een klinisch onderzoek en een gesprek met de arts die zich baseert op de aard en de evolutie van het letsel.

In geval van een vermoeden van infantiel hemangioom moet u snel uw huisarts of kinderarts raadplegen. Die kan indien nodig de hulp inroepen van een ziekenhuisexpert. Het is belangrijk de behandeling van infantiele hemangiomen tijdig op te starten. Als de diagnose van een complex hemangioom gesteld wordt, kunnen verschillende behandelingen overwogen worden zoals geneesmiddelen, laseringrepen of chirurgie.

 

DE BEHANDELING VAN INFANTIEL HEMANGIOMEN

In meer dan 80 % van de gevallen worden hemangiomen bij baby’s niet behandeld omdat ze goedaardig zijn en spontaan verdwijnen. Maar soms is een hemangioom te groot of treden complicaties op. In dat geval zal de arts een behandeling voorstellen.

 


Download brochure