Vaccinaties: veel gestelde vragen

Vaccinaties bij kinderen halen regelmatig de hoofdpunten in het nieuws en vaak ontstaat er een heuse polemiek over. De informatie spreekt elkaar vaak tegen en is niet altijd correct. Daarom heeft de Belgische Vereniging voor Kindergeneeskunde beslist een reeks videofilmpjes te maken en te verspreiden waarin de ouders betrouwbare medische informatie krijgen. In elk van de vijftien filmpjes beantwoordt een deskundige, een vraag over een aspect van vaccinaties bij kinderen. Als u meer uitleg wilt bij een van de vragen of andere vragen hebt over vaccinaties bij kinderen, spreek er dan over met uw kinderarts.

De Belgische Vereniging voor Kindergeneeskunde beschouwt het als haar plicht de bevolking correct en volledig te informeren over vaccins, een van de belangrijkste onderwerpen inzake de gezondheid van de bevolking en met name die van kinderen.

 

1/ Is een vaccin altijd doeltreffend?

 

2/ Wat zijn de bijwerkingen van een vaccin?

 

3/ Komen er na een vaccinatie regelmatig bijwerkingen voor?

 

4/ Bestaat er in België een systeem die alle bijwerkingen ten gevolge van een vaccinatie, registreert?

 

5/ Wat zijn de verplichte en aanbevolen vaccinaties in België?

 

6/ Is een vaccinatieplicht niet in strijd met het principe van “de vrije toestemming”, vermeld in de wetgeving betreffende de rechten van de patiënt?

 

7/ Waarom worden meerdere vaccins tegelijkertijd gegeven, terwijl er maar 1 verplicht wordt?

 

8/ Waarom is het noodzakelijk een baby te vaccineren terwijl het zijn immuunsysteem natuurlijk kan ontwikkelen?

 

9/ Hoe zit dit met de studies die aantonen dat aluminium als adjuvans in sommige vaccins kan leiden tot zeer nefaste bijwerkingen?

 

10/ Hoe zit dit met de bewering dat het mazelen-bof-rubella-vaccin heeft geleid tot een aanzienlijke toename van het aantal gevallen van autisme?

 

11/ Lopen we door de vaccinaties niet meer gevaar dan door de ziekte zelf?

 

12/ Moeten, door de heropleving van sommige ziektes zoals kinkhoest, de vaccinaties niet verplicht worden?

 

13/ Is het met onze verhoogde hygiëne, nog nuttig om zich vanaf jonge leeftijd te laten vaccineren?

 

14/ Is het nog nuttig om zich te laten vaccineren tegen ziektes die al lang niet meer in ons land voorkomen?

 

15/ Zijn de pediaters niet de “woordvoerders” van de farmaceutische industrie?