Antwoorden op de vragen van de Risk Management Group i.v.m. de huidige zika-epidemie en aanbevelingen voor de verschillende reizigersgroepen die naar gebieden reizen waar een zika-epidemie woedt. Stand van zaken op 25 april 2016

In dit wetenschappelijk advies over het beleid inzake volksgezondheid stelt de Belgische Hoge Gezondheidsraad specifieke aanbevelingen over de preventie van zikavirusinfecties bij personen die reizen naar gebieden waar een zikavirusepidemie woedt en over de omgang met  blootgestelde reizigers na hun terugkeer ter beschikking van de Belgische volksgezondheidsoverheden.

Het volledige advies: http://www.health.belgium.be/nl/advies-9340-zika