Wij hechten belang aan uw privacy

Privacybeleid

In dit document wordt beschreven hoe jouw persoonsgegevens verwerkt worden en welke cookies (en/of andere technologieën) er op deze website gebruikt worden, al dan niet door derde partijen. De verantwoordelijke voor de verwerking van deze persoonsgegevens is:

 • BVK vzw | SBP asbl
  Kroonlaan 20, 1050 Brussel
 • BE0408734244

(hierna beschreven als we/wij)

Wanneer je je persoonsgegevens op deze website achterlaat (denk bijvoorbeeld aan het invullen van het contactformulier, het plaatsen van een bestelling, het inschrijven voor onze nieuwsbrief of je toelating geeft voor het plaatsen van specifieke cookies via de privacymanager), gaan we er van uit dat je deze privacy policy grondig gelezen hebt en expliciet akkoord gaat met de inhoud ervan.

Welke persoonsgegevens verzamelen we van jou en op welke manier?

Om onze werkzaamheden naar behoren uit te voeren verwerken we volgende persoonsgegevens:

 • Type 1: gegevens in verband met je surfgedrag, waaronder je IP-adres en gedetailleerde informatie over je bezoek aan onze website;
 • Type 2: gegevens die je expliciet achterlaat via de formulieren op onze website (contactformulier, inschrijvingsformulier), waaronder je naam, voornaam, e-mailadres, telefoon, adresgegevens, voorkeuren en andere gegevens in de velden van de formulieren;
 • Type 3: gegevens die je vrijwillig vrijgeeft als je met ons contact opneemt per mail of telefoon (denk aan je naam, e-mailadres...);
 • Type 4: gegevens die nodig zijn om je in te schrijven op onze nieuwsbrief of onze activiteiten (denk aan naam, voornaam, e-mailadres...);
 • Type 5: gegevens die nodig zijn voor het correct afhandelen van je lidmaatschap zoals jouw facturatiegegevens en alle informatie zoals beschreven in Type 2.

Bovenstaande gegevens worden dus verzameld via cookies en soortgelijke technieken (type 1), via jouw gebruik van onze website (type 1, 2, 4, 5) en via jouw vrijwillige contactname (type 3).

Voor welke doeleinden verwerken we jouw persoonsgegevens?

We verwerken jouw persoonsgegevens om onze activiteiten correct uit te kunnen voeren:

 • Type 1: het opvolgen en optimaliseren van onze website door gebruik te maken van geanonimiseerde statistieken, waaruit jouw identiteit niet achterhaald kan worden - maar enkel wanneer je hier je formele goedkeuring voor gegeven hebt bij eerste bezoek aan onze site;
 • Type 2 & 3: om je vraag, inschrijving of bestelling correct te kunnen opvolgen en verwerken - we baseren ons hiervoor op jouw formele goedkeuring die je geeft bij het insturen van het betreffende formulier en het ons gerechtvaardigde belang als je telefonisch contact opneemt;
 • Type 2, 3 & 4: voor gebruik in de context van de nieuwsbrief, met als rechtsgrond jouw voorafgaandelijke opt-in voor het ontvangen van onze nieuwsbrief. Uitschrijven voor onze nieuwsbrief kan onderaan elke mail die je van ons ontvangt of door met ons contact op te nemen via het contactformulier van onze site;
 • Type 5: om je de diensten te kunnen leveren die je bij ons hebt aangekocht, met als rechtsgrond het uitvoeren van de overeenkomst die we met jou zijn aangegaan;

Ook kunnen we je persoonsgegevens gebruiken voor direct marketing, maar enkel als je hier voorafgaandelijk akkoord voor gegeven hebt of in het kader van de overeenkomst die we met jou zijn aangegaan als je klant bent of was.

Hoe en met wie worden je persoonsgegevens gedeeld?

We delen je persoonsgegevens niet met derde partijen, behalve na jouw voorafgaandelijke toestemming (denk bijvoorbeeld aan de keuzes die je kan ingeven via de privacymanager van onze site).

Hou er rekening mee dat je persoonsgegevens zichtbaar kunnen zijn voor specifieke (sub)verwerkers (onze dienstverleners) die een mandaat hebben om persoonsgegevens in opdracht van ons te verwerken.

Deze website gebruikt diensten van onderstaande (externe) partners, die al dan niet cookies hanteren en uw persoonsgegevens verwerken.

 • Eigen website
  Plaatsing van cookies en verwerking van uw IP-adres door de eigen website en webserver zonder tussenkomst van externe diensten. Verwerkingslocatie: België
 • Twilio Ireland Limited
  Aanbieder van e-maildiensten (het verzenden van de ingaven van het contactformulier naar ons e-mailadres). Verwerkingslocatie: EU
  Meer informatie over deze provider
 • Google LLC
  Analyse van de bezoeken aan de site, vertaalfuncties. Verwerkingslocatie: VS
  Meer informatie over deze provider
 • YouTube
  Videodienst van Google. Verwerkingslocatie: VS
  Meer informatie over deze provider

Mochten we van rechtswege verplicht worden om persoonsgegevens bekend te maken (denk aan een gerechtelijk bevel of een specifieke wetgeving), zullen we je naar best vermogen voorafgaandelijk trachten te informeren, zover de wetgeving dit toelaat.

In het geval onze activiteiten overgenomen of stopgezet worden, kunnen jouw persoonsgegevens mee overgedragen worden. Voor zover het technisch of commercieel haalbaar is, trachten we je in de mate van het mogelijke vooraf te informeren.

Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?

We bewaren jouw persoonsgegevens zolang dit nodig is in functie van de doeleinden van verwerking. Zo moeten we bijvoorbeeld je facturatiegegevens en bestellingshistoriek om wettelijke redenen tot minstens 7 jaar na de laatste factuurdatum bewaren. Heb je vragen over duurtijd van de verwerking van je persoonsgegevens vragen we je ons aan te schrijven via het contactformulier op onze website of per post naar het bovenstaande adres.

Wat zijn je rechten?

Je kan ons op elk moment aanschrijven om je persoonsgegevens in te kijken, te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen of om je te informeren over hoe we jouw persoonsgegevens gebruiken. Mocht je een specifieke toestemming gegeven hebben voor bepaalde gegevensverwerking, kun je die ten allen tijde intrekken. Je hebt het recht je persoonsgegevens op te vragen in een digitale en leesbare vorm. Ook kun je ons aanschrijven om, onder specifieke voorwaarden zoals in de GDPR beschreven, de verwerking van je persoonsgegevens te beperken. Als er van rechtswege gegronde redenen bestaan die onze noodzaak om je persoonsgegevens te verwerken overstijgen, kun je je verzetten tegen onze verwerking van jouw persoonsgegevens.  Om gebruik te maken van je rechten, vragen we je ons aan te schrijven via het contactformulier op onze website of per post naar het bovenstaande adres.

Ook heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:

Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel : +32 (0)2 274 48 00
contact@apd-gba.be

Hoe beveiligen we je jouw persoonsgegevens?

We hebben alle noodzakelijke veiligheidsmaatregelen genomen, zowel op technisch als organisatorisch vlak, om de veiligheid van je persoonsgegevens te garanderen. Zo wordt bijvoorbeeld de toegang tot jouw persoonsgegevens zoveel mogelijk beperkt. De website gebruikt gestandaardiseerde mechanismen en monitoring tools om malafide toegang tot jouw persoonsgegevens door derden te voorkomen. Hou er echter rekening mee dat we niet aansprakelijk zijn voor enige directe of indirecte schade die voort zou vloeien uit het foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens. Wil je meer informatie over hoe we jouw persoonsgegevens beschermen, vragen we je ons aan te schrijven via het contactformulier op onze website of per post naar het bovenstaande adres.

Cookies

Om je een optimale ervaring te bieden wanneer je deze site bezoekt, gebruikt deze website cookies en soortgelijke technologieën. Een cookie is een tekstbestandje dat specifieke gegevens over jouw bezoek aan onze site op jouw apparaat opslaat, om bij een volgend bezoek een betere ervaring te kunnen bieden (denk bijvoorbeeld aan de opslag jouw cookievoorkeuren). We gebruiken zowel interne cookies als cookies van externe partijen. We vragen steeds je voorafgaandelijke akkoord voor de plaatsing van cookies, met uitzondering van diegene die noodzakelijk zijn voor de correcte en veilige werking van de site. Je kunt je cookievoorkeuren ten allen tijde aanpassen via de knop "Privacyvoorkeuren" onderaan de site. 

We gebruiken cookies en andere technologieën voor volgende doeleinden:

Noodzakelijk

Essentiële eigen diensten voor de correcte werking van de site, zoals sessievoorkeuren en cookievoorkeuren bewaren.

NaamFunctieDuurProviderType
october_sessionOpslag van sessievoorkeuren tijdens uw bezoek, zoals taalkeuze.2 uurEigen websiteFirst party
klaroBijhouden van uw cookievoorkeuren 180 dagenEigen websiteFirst party
klaro_user_idKoppelen van een unieke, anoniemen ID aan uw cookievoorkeuren voor audit doeleinden180 dagenEigen websiteFirst party

Analyse

Externe diensten die inzicht brengen in de bezoeken aan deze site.

NaamFunctieDuurProviderType
_gaGebruikers onderscheiden van mekaar.2 yearsGoogle LLCThird party
_ga_<container-id>Sessie toestand bijhouden.2 yearsGoogle LLCThird party

Externe inhoud

Ingebedde video's van derdepartijen zoals YouTube of iframes van externe partijen.

NaamFunctieDuurProviderType
VISITOR_INFO1_LIVETries to estimate the users' bandwidth on pages with integrated YouTube videos.180 dagenYouTubeThird party
VISITOR_INFO1_LIVEStores the user's cookie consent state for the current domain180 daysYouTubeThird party
YSCRegisters a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen.SessionYouTubeThird party

Eigen website

Plaatsing van cookies en verwerking van uw IP-adres door de eigen website en webserver zonder tussenkomst van externe diensten. Verwerkingslocatie: België

Twilio Ireland Limited

Aanbieder van e-maildiensten (het verzenden van de ingaven van het contactformulier naar ons e-mailadres). Verwerkingslocatie: EU

Meer informatie over deze provider

Google LLC

Analyse van de bezoeken aan de site, vertaalfuncties. Verwerkingslocatie: VS

Meer informatie over deze provider

YouTube

Videodienst van Google. Verwerkingslocatie: VS

Meer informatie over deze provider

Deze cookiepolicy werd laatst gewijzigd op: 

20/05/2024

Goed om te weten

Mocht je opmerken dat er ondanks onze beste wil toch andere cookies geplaatst worden of er gegevensverwerking op een andere manier blijkt, gelieve ons dan meteen op de hoogte te brengen via het contactformulier op onze website, zodat we de nodige aanpassingen kunnen doen. We doen er alles aan om je zoveel mogelijk informatie te bieden over de cookies die op onze site door derde partijen geplaatst worden. Voor meer informatie verwijzen we je graag naar de wettelijke verklaringen van deze derde partijen. Hou er rekening mee dat we helaas geen enkele invloed hebben op de privacyverklaringen, cookies of werkwijzen van de derde partijen die op onze website actief zijn. 

Heb je nog vragen of bemerkingen over de verwerking van je persoonsgegevens vragen we je per mail contact op te nemen via het contactformulier op onze website of per post naar het bovenstaande adres.

Er zijn nog geen privacyvoorkeuren van u geregistreerd.