Algemene Voorwaarden van de Belgische Vereniging voor Kindergeneeskunde (BVK)

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna: "Voorwaarden") zijn van toepassing op de website https://bvk-sbp.be (hierna: "Website"), eigendom van de Belgische Vereniging voor Kindergeneeskunde (BVK) / Société Belge de Pédiatrie (SBP) (hierna: "BVK/SBP"), gevestigd aan de Kroonlaan 20, 1050 Brussel, België, met ondernemingsnummer BE0408734244.

1.2 Door gebruik te maken van de Website, gaat u akkoord met deze Voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, verzoeken wij u de Website niet te gebruiken.

2. Lidmaatschap en Lidgeld

2.1 Het lidmaatschap van de BVK/SBP is beschikbaar voor professionele kinderartsen en andere medische professionals die zich willen aansluiten bij onze vereniging.

2.2 Lidmaatschap wordt verleend na betaling van het jaarlijkse lidgeld, waarvan de hoogte op de Website wordt vermeld. Betaling van het lidgeld gebeurt volledig online via de beschikbare betalingsmethoden op de Website.

2.3 Het lidmaatschap is geldig voor de duur van één jaar vanaf de datum van betaling.

2.4 Leden worden jaarlijks uitgenodigd om hun lidmaatschap te hernieuwen. Er is geen automatische hernieuwing van het lidmaatschap; leden kunnen op dat moment beslissen om het lidmaatschap niet te verlengen.

2.5 Het lidmaatschap biedt voordelen zoals kortingen op specifieke congressen, toegang tot betalende artikelen, en andere exclusieve diensten en informatie.

2.6 Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar.

3. Betalingen

3.1 Alle betalingen op de Website worden uitgevoerd in euro (€).

3.2 De BVK/SBP maakt gebruik van beveiligde betalingssystemen om de veiligheid van uw transacties te waarborgen.

3.3 Na succesvolle betaling ontvangt u een bevestiging per e-mail. Houd deze bevestiging als bewijs van betaling.

4. Annulering en Terugbetalingen

4.1 Annulering van het lidmaatschap en terugbetalingen van het lidgeld zijn enkel mogelijk binnen 14 dagen na de initiële betaling, conform de Belgische wetgeving inzake consumentenbescherming.

4.2 Na deze periode is geen terugbetaling van het lidgeld meer mogelijk, ongeacht de reden van annulering.

5. Gebruik van de Website

5.1 De Website en de inhoud daarvan, inclusief maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, grafische voorstellingen, logo's, en software, zijn eigendom van de BVK/SBP of haar licentiegevers en zijn beschermd door auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten.

5.2 U mag de inhoud van de Website niet kopiëren, verspreiden, wijzigen, of anderszins gebruiken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de BVK/SBP.

6. Aansprakelijkheid

6.1 De BVK/SBP streeft ernaar om de informatie op de Website actueel en accuraat te houden, maar geeft geen garanties met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie.

6.2 De BVK/SBP is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van de Website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, directe, indirecte, incidentele, of gevolgschade.

7. Privacy

7.1 De BVK/SBP hecht belang aan de bescherming van uw privacy en handelt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie over hoe wij uw persoonlijke gegevens verwerken, verwijzen wij naar ons privacybeleid op de Website.

8. Toepasselijk recht en Geschillen

8.1 Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van België.

8.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden zullen exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in Brussel, België.

9. Wijzigingen aan de Voorwaarden

9.1 De BVK/SBP behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen zullen op de Website worden gepubliceerd en treden in werking vanaf het moment van publicatie. Wij raden u aan de Voorwaarden regelmatig te controleren.

10. Contactinformatie

Voor vragen of opmerkingen over deze Voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen via:

  • BVK vzw | SBP asbl
    Kroonlaan 20, 1050 Brussel
  • BE0408734244

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 20 mei 2024.

  • BVK vzw | SBP asbl
    Kroonlaan 20, 1050 Brussel
  • BE0408734244