Registratie voor lidmaatschap bvk en toegang tot het extranet

Om toegang te krijgen tot het afgeschermde gedeelte van de website van de BVK dient u na registratie over te gaan tot de betaling van uw lidmaatschap. 

Vanaf 1 oktober 2021 kan u uw lidmaatschap voor 2022 hernieuwen. Dit lidmaatschap zal lopen tot 30 september 2022.

De jaarlijkse bijdrage bedraagt:
- 120 € voor artsen
- 60 € voor de assistenten
- 60 € voor de gepensioneerde kinderartsen

Lid zijn van de BVK biedt u een korting op de inschrijving van het jaarlijks congres en ook een gratis toegang tot CEBAM (het Belgisch Centrum voor Evidence-Based Medicine) en het Digital Library for Health platform.
Dit is bestemd voor de Kinderartsen. U hoeft zich als geregistreerde arts niet meer aan te melden voor de publieke newsletter, deze ontvangt u automatisch.

Het lidmaatschap tot de BVK is voorbehouden aan alle gevestigde kinderartsen, elke assistent in opleiding kindergeneeskunde en aan elke andere arts betrokken bij de zorg voor kinderen.

Nadat u het registratieformulier heeft ingevuld zal u een e-mail ontvangen met een bevestigingslink. Gelieve deze link aan te klikken om uw e-mailadres te bevestigen.
Na bevestiging door de administratieve diensten zal u een persoonlijk wachtwoord ontvangen per e-mail.
Met dit wachtwoord kan u vervolgens inloggen op het extranet van de BVK. Indien gewenst kan u uw profiel en uw wachtwoord wijzigen. Nadat u uw lidmaatschap heeft aangevraagd, zal u ook uw login gegevens ontvangen voor Cebam.