Registratie lidmaatschap bvk voor toegang tot het extranet

Om toegang te krijgen tot het afgeschermde gedeelte van de website van de BVK dient u na registratie over te gaan tot de betaling van uw lidmaatschap. 

Het lidgeld is geldig voor 1 jaar vanaf de dag van uw registratie en betaling.

 

De jaarlijkse bijdrage bedraagt:

– 120 € voor artsen
– 60 € voor de assistenten
– 60 € voor de gepensioneerde kinderartsen

 

Lid zijn van de BVK biedt u een korting op de inschrijving van het jaarlijks congres en ook een gratis toegang tot CEBAM (het Belgisch Centrum voor Evidence-Based Medicine) en het Digital Library for Health platform. Dit is bestemd voor de Kinderartsen. U hoeft zich als geregistreerde arts niet meer aan te melden voor de publieke newsletter, deze ontvangt u automatisch.

Het lidmaatschap tot de BVK is voorbehouden aan alle gevestigde kinderartsen, elke assistent in opleiding kindergeneeskunde en aan elke andere arts betrokken bij de zorg voor kinderen.

 

Data BVK SBP formStep 1 of 2